"Szkoła pamięta” - to akcja organizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Celem tej inicjatywy jest zwrócenie uwagi Polakom młodego pokolenia na ważną potrzebę pielęgnowania pamięci o zmarłych bliskich i bohaterach, którzy zapisali się w historii lokalnej, jak i narodowej. W V edycji akcji  nie zabrakło również uczniów z naszej szkoły.

Młodzież ZSCKR w Okszowie uczestniczyła w ciekawej „lekcji historii” na temat lokalnego miejsca pamięci poświęconego ofiarom Stalagu 319.

Stalag 319 był jednym z największych obozów jenieckich na ziemiach polskich. W obozie przebywało w sumie 200 tysięcy osób, istniał on od lipca 1941 r. do kwietnia 1944 r. Największą grupę przetrzymywanych stanowili jeńcy radzieccy. Fatalne warunki panujące w Stalagu 319, tj. brak środków czystości, odzieży, niedostateczne wyżywienie, zimno i choroby spowodowały śmierć znacznej części przetrzymywanych. Na przełomie lat 1941-1943 przejściowo znaleźli się tu także jeńcy angielscy, belgijscy i francuscy. W lesie Borek oraz nieopodal cmentarza poobozowego  na ul. Okszowskiej w 1944 roku dokonywano masowych egzekucji jeńców. W sumie zmarło tu lub zostało zamordowanych ok. 90 tysięcy ludzi. W Borku rozstrzeliwano także miejscowych Polaków i Żydów. Przed nadejściem Armii Czerwonej Niemcy ekshumowali ciała, aby je spalić w celu zatarcia śladów.

W okresie, w którym wspominamy naszych bliskich zmarłych, nie mogło zabraknąć pamięci o tych nauczycielach i pracownikach szkoły, którzy odeszli.

 

Podjęte działania:
1. Projekcja filmu dokumentalnego pt. „Stalag 319” w ramach lekcji historii i zajęć z wychowawcą.

2. Złożenie kwiatów pod pomnikiem ofiar Stalagu 319, znajdującego się na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 w Chełmie. Pamięć o ofiarach uczcili uczniowie z klasy 4BT pod opieką pani Moniki Jaszuk-Zagrodnik oraz pani Agnieszki Grzywaczewskiej.

3. Uporządkowanie cmentarza jeńców wojennych Stalagu 319 przy ul. Okszowskiej. W akcję zaangażowali się wychowankowie internatu ZSCKR w Okszowie pod opieką pani Bernadetty Świderek.

4. Zapalenie zniczy na grobach zmarłych nauczycieli i pracowników szkoły na Cmentarzu Komunalnym w Chełmie. Zmarłych nauczycieli i pracowników ZSCKR w Okszowie upamiętnili uczniowie z Samorządu Uczniowskiego pod opieką pani Agnieszki Szpejdy.

5. Przygotowanie gazetki szkolnej poświęconej tym, którzy odeszli: patronowi ZSCKR w Okszowie Józefowi Piłsudskiemu, ofiarom Stalagu 319 oraz zmarłym nauczycielom i pracownikom szkoły.

 

Serdeczne podziękowania kierujemy pod adresem wszystkich uczniów naszej szkoły oraz nauczycieli, którzy wsparli akcję „Szkoła pamięta” i z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyli w tegorocznej edycji, wspominając tych, których nie ma wśród nas.

Koordynatorzy V edycji akcji „Szkoła pamięta” w ZSCKR w Okszowie: pani Monika Jaszuk-Zagrodnik oraz pani Katarzyna Strup.

 

GALERIA