20 lutego 2023 w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyła się gala wręczenia uczniom ze szkół z terenu województwa lubelskiego stypendiów Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji i Nauki. 

W wydarzeniu uczestniczył min. Wojewoda Lubelski Pan Lech Sprawka oraz wyświetlono nagranie z wystąpienia Ministra Edukacji i Nauki Pana Przemysława Czarnka.

Pamiątkowe dyplomy otrzymali uczniowie technikum z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie stypendyści Prezesa Rady Ministrów:

- Monika Nowak z klasy IV w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

- Piotr Łukasik z klasy III w zawodzie technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

Wyróżnionym uczniom gratulujemy!

Opiekunem uczniów przy rozdaniu dyplomów był Pan Rafał Szmit.

 

GALERIA