W dniach 20.02 – 03.03.2023 w murach Naszej Szkoły prezentowana była wystawa „Znani nieznani” wchodząca w skład cyklu „Polacy światu”.

Zaprezentowanie wystawy było możliwe dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Wystawa została udostępniona wszystkim szkołom prowadzonym i nadzorowanym przez MRiRW.

Na 20 różnokolorowych rollupach zaprezentowane zostały sylwetki wybitnych Polaków znanych i docenianych na świecie a mniej znanych w Polsce. 

Bohaterami wystawy byli polscy badacze Syberii, Uralu, Jakucji, Krymu – głównie zesłańcy po powstaniu styczniowym ale nie tylko – Jan Czerski, Aleksander Czekanowski, Benedykt Dybowski, Witold Godlewski czy Roman Szwoynicki.

Wybitni medycy to Ludwik i Hanna Hirszfeldowie, Ferdynand Karo, Julian Talko-Hryncewicz czy działający na terenie Chin Michał Boym i Wacław Szuniewicz.

Wśród prezentowanych postaci byli budowniczowie miast, mostów, linii kolejowych, dróg i portów w: Ukrainie, Azerbejdżanie, USA, Kanadzie, Peru czy Ekwadorze (np. Kazimierz Gzowski, Ernest Malinowski, Józef Gosławski oraz Henryk Hryniewski).

Na planszach nie zabrakło wybitnych etnografów, badaczy Mongolii, Australii, Oceanii, Chin, Japonii, Arktyki czy Afryki takich jak: Emil Korytko, Józef Kowalewski, Bronisław Malinowski, Henryk Arctowski czy Władysław Żebrowski.

GALERIA

Z wystawy mogliśmy się dowiedzieć o osiągnięciach Polaków w wielu dziedzinach życia i na wielu polach naukowych.

Wystawa była dostępna nie tylko dla nauczycieli czy uczniów Naszej Szkoły ale również dla rodziców i mieszkańców Okszowa. Podziwiać ją mogli uczniowie wraz z nauczycielami ze szkół podstawowych z Chełma (SP nr 1, SP nr 2, SP nr 8) oraz ze szkół podstawowych z Czułczyc, Stawu, Kamienia, Strachosławia czy Okszowa.

Wśród zwiedzających  wystawę mogliśmy spotkać parlamentarzystów (m.in. p. senatora Józefa Zająca, p. poseł na Sejm RP Annę Dąbrowską- Banaszek czy p. posła na Sejm RP Krzysztofa Grabczuka), przedstawicieli władz lokalnych, duchowieństwa, służb mundurowych oraz zakładów pracy.

Dnia 3 marca 2023 w ostatnim dniu prezentowania wystawy obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły - Józefa Piłsudskiego. Na uroczystość przybyła pani profesor Hanna Krajewska – Dyrektor Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie z niezwykle ciekawą prelekcją dotyczącą postaci prezentowanych na wystawie „Znani nieznani”.

Dzięki wystawie mogliśmy pogłębić naszą wiedzę, poznać postacie wybitnych Polaków i przekonać się, że w każdym miejscu na świecie można być Polakiem i służyć Ojczyźnie.