3 marca 2023 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Patrona. 

Józef Piłsudski był wyznawcą zasady: Kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości. Społeczność szkolna, wierna temu przesłaniu, uczciła pamięć wielkiego Polaka Marszałka Józefa Piłsudskiego. Było to święto szczególne, ponieważ przypada w roku jubileuszowym – w stulecie powstania Szkoły Rolniczej w Okszowie.

 Tradycyjnie, pierwszym punktem obchodów była Msza Św. w kościele parafialnym p/w  Świętego Maksymiliana Kolbego w Okszowie. Uroczystą akademię w szkole rozpoczęło wystąpienie pana dyrektora Bogusława Marczuka, który powitał dostojnych gości, przybyłych do ZSCKR w Okszowie. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele władz państwowych, parlamentarzyści, Dziekan Dekanatu Chełm Zachód, Proboszcz parafii p/w Św. Maksymiliana Kolbe w Okszowie, przedstawiciele służb mundurowych, władz lokalnych, instytucji współpracujących ze szkołą oraz dyrektorzy szkół. Wśród zaproszonych gości znalazła się pani profesor Hanna Krajewska - Dyrektor Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, która wygłosiła ciekawą prelekcję na temat Znanych - Nieznanych - wspaniałych Polaków, którzy zapisali się na kartach historii świata. Wystąpienie pani profesor miało związek z wystawą "Znani - Nieznani. Polacy światu", która gościła w naszej szkole od 20 lutego do 3 marca 2023.

Zaproszeni goście oraz przedstawiciele społeczności szkolnej złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową poświęconą Patronowi szkoły.

W części artystycznej zaprezentowała się młodzież ZSCKR oraz szkolny Zespół Pieśni i Tańca "Okszowiacy".

 

 

GALERIA