Zajęcie Polski przez Armię Czerwoną w wyniku II wojny światowej sprawiło, że dziesiątki tysięcy żołnierzy Armii Krajowej i ugrupowań podziemnej Polski związanych z rządem londyńskim nie złożyło broni. Walczyli dalej z komunistami, stawiali opór sowietyzacji Polski i sprzeciwiali się podporządkowaniu jej ZSRR. W antykomunistycznym podziemiu działało około 150 – 200 tys. konspiratorów a pomagało im dalszych kilkaset tysięcy osób.

Żołnierze ci określani są Żołnierzami Wyklętymi. Działalność Żołnierzy Wyklętych to przede wszystkim walka partyzancka, napady na magazyny, komisariaty i więzienia. Niestety, Sowieci i ich komunistyczni sojusznicy w Polsce podjęli zbrojne działania przeciwko podziemiu. W bezwzględny sposób mordowali, osadzali w więzieniach i poddawali represjom Żołnierzy Wyklętych . W latach 1945-1948 doszło do rozbicia większości ugrupowań m.in. Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Narodowych Sił Zbrojnych czy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Dnia 1 marca 1951 roku w więzieniu przy ul. Rakowieckiej od strzału w tył głowy zginęli przywódcy WiN kontynuujący dzieło Armii Krajowej a ostatni Wyklęty został zastrzelony w 1963 r. w woj. lubelskim.

Przez dziesiątki lat historia milczała na ich temat a wszelkie próby ukazania ich walki i heroizmu spotykały się z oporem i represjami. Obecnie przywracamy pamięć i godność Żołnierzom Wyklętym.

Z tej okazji w dniu 24 lutego w Naszej Szkole odbył się apel podczas którego uczennice i uczniowie z kl. 2LT, 1 BTb oraz 3 PTL w montażu słowno-muzycznym przedstawili historię i działalność Żołnierzy Wyklętych. Opiekunem młodzieży była p. Jadwiga Wosk.

 W apelu uczestniczył pan Dyrektor Bogusław Marczuk, nauczyciele oraz uczniowie.

 

GALERIA