Dnia 8 kwietnia 2022r. na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbyły się eliminacje okręgowe XLV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, w których uczestniczyli uczniowie z województwa lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie reprezentowało dziewięcioro uczniów w czterech blokach tematycznych: gastronomia, mechanizacja rolnictwa, produkcja zwierzęca i weterynaria.

W tegorocznej edycji laureatami eliminacji okręgowych zostało troje uczniów z naszej szkoły:

- Monika Nowak uczennica klasy 3 Technikum  w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych zajęła trzecie miejsce w bloku gastronomia.

- Paweł Woch uczeń klasy 3 Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki zajął pierwsze miejsce w bloku mechanizacja rolnictwa

- Piotr Dziedzicki uczeń klasy 4 Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki zajął trzecie miejsce w bloku mechanizacja rolnictwa

 Uczniowie będą reprezentowali okręg lubelski w eliminacjach centralnych, które odbędą się w dniach 27-28 maja 2022r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 Uczennicę z bloku gastronomia do olimpiady przygotowywała Agnieszka Bartoszuk, a uczniów z mechanizacji rolnictwa Mateusz Zarzycki.

 

GRATULUJEMY!!!