26 kwietnia 2022 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Patrona.

Józef Piłsudski był wyznawcą zasady: Kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości. Społeczność szkolna, wierna temu przesłaniu, uczciła pamięć Marszałka Józefa Piłsudskiego -  wielkiego Polaka – twórcę polskiej państwowości i jej sił zbrojnych, zwycięskiego wodza w wojnie polsko – bolszewickiej, człowieka, który ocalił Polskę, a być może i Europę.

            Tradycyjnie, pierwszym punktem obchodów była Msza Św. w kościele parafialnym pw. Świętego Maksymiliana Kolbego w Okszowie. Uroczystą akademię w szkole rozpoczęło wystąpienie pana dyrektora Bogusława Marczuka, który powitał dostojnych gości, przybyłych do ZSCKU w Okszowie.

GALERIA

            Uroczystość zaszczycił: prof. dr hab. Józef Zając - Senator RP, ksiądz Andrzej Serafińczuk - proboszcz parafii pw. Św. Maksymiliana Kolbe w Okszowie, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Kuratorium Oświaty, służb mundurowych, przedstawiciele władz lokalnych, przedstawiciele instytucji współpracujących ze szkołą oraz dyrektorzy szkół.

            Zaproszeni goście oraz przedstawiciele społeczności szkolnej złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową poświęconą Patronowi szkoły.

W części artystycznej zaprezentowała się młodzież ZSCKU oraz szkolny Zespół Pieśni i Tańca "Okszowiacy".