1W dniu 29 września uczniowie klas pierwszych technikum: 1PTB, 1BT (technik żywienia i usług gastronomicznych i technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki) uczestniczyli w wycieczce rekreacyjno – edukacyjnej do Grodu Słowiańskiego w Wólce Bieleckiej.


Głównym celem wyjazdu była integracja zespołów klasowych. Młodzież miała też możliwość zapoznania się podczas niecodziennej lekcji historii z życiem Słowian:  ich  codziennością, religią, sposobami walki i obrony. Integracji służyły zajęcia interaktywne: wspólne tańce słowiańskie, przeciąganie liny, strzelanie z łuku do tarczy. Ponadto można było spróbować swoich sił w pisaniu cyrylicą gęsim piórem. Wizytę w Grodzie zakończyliśmy ogniskiem z kiełbaskami.


 Opiekę nad młodzieżą sprawowały panie: Małgorzata Błaszak, Agnieszka Krawczuk, Katarzyna Strup.

Galeria