17 września 2021 uczniowie klas pierwszych ZSCKR w Okszowie w obecności pana  Dyrektora Bogusława Marczuka, nauczycieli, wychowawców oraz koleżanek i kolegów klas starszych złożyli uroczyste ślubowanie.


Na sztandar szkoły ślubowali: zdobywać wiedzę i umiejętności, przestrzegać zasad koleżeńskiego współżycia, okazywać grzeczność
i szacunek wobec wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły oraz dbać o dobre jej imię i zachowanie postawy godnej ucznia Rzeczypospolitej Polskiej.


Życzymy im aby dobrze wykorzystali czas nauki w Naszej Szkole i zawsze kierowali się słowami wypowiedzianymi w czasie ślubowania.

Galeria