Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie poszukuje nauczyciela-wychowawcy do pracy w Internacie w wymiarze 1 etatu.

Wymagania stawiane kandydatom:

  • wykształcenie wyższe kierunkowe (pedagogika opiekuńczo-wychowawcza)
  • staż pracy zawodowej min 3 lata – w tym praca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Podania prosimy składać do 06 sierpnia 2021 r.

Już złożone podania także będą rozpatrywane przez komisję rekrutacyjną.