Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie poszukuje nauczyciela w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki w wymiarze 1 etatu.

Wymagania stawiane kandydatom:

  • wykształcenie wyższe kierunkowe

Podania prosimy składać do 11 sierpnia.