Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

Przedmiar - pobierz

Wzór umowy - pobierz

Formularz ofertowy - pobierz

Przedłużenie terminu - pobierz

 Specyfikacja techniczna wykonania - pobierz

 

 

Termin zakończenia robót budowlanych 17.12.2020 r.