Od dnia 25 marca do 26 kwietnia 2020 realizacja podstawy programowej z wykorzystaniem nauczania zdalnego. Należy logować się do e-dziennika i komunikować się zgodnie z wytycznymi nauczycieli prowadzących zajęcia.