Przyjmowanie interesantów

w sprawach pilnych

odbywa się codziennie do godziny 12:00

po uprzednim kontakcie telefonicznym

z sekretariatem szkoły.