Szkolenie dla nauczycieli produkcji zwierzęcej pt.: „Znaczenie koni ras czystych w doskonaleniu hodowli koni” zorganizowane przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie odbyło się 17-18 października 2019 roku w Stadninie Koni w Janowie Podlaskim. Organizatorem szkolenia był pan Józef Urbański.

Uczestnicy szkolenia wysłuchali wykładów: „Historia koni czystej krwi arabskiej 00. Nowe teorie w hodowli” – mgr Anna Stojanowska - główny hodowca koni, „Historia koni pełnej krwi angielskiej XX. Znaczenie koni XX w hodowli koni sportowych” – mgr inż. Bogdan Kuchejda – główny hodowca koni. W ramach szkolenia oglądano konie pokazowe i sportowe ze szczególnym zwróceniem uwagi na cechy warunkujące uzyskanie dobrych lokat na pokazach oraz cech koni sportowych.

 Prezes Stadniny Koni w Janowie Podlaskim – pan Grzegorz Czochański oprowadził uczestników szkolenia po najważniejszych dla działalności stadniny miejscach z punktu widzenia historii i działalności. Pokazane zostały zabytkowe stajnie, punkt inseminacji i poboru nasienia, kryta ujeżdżalnia, park z „Cmentarzem” upamiętniającym najwybitniejsze konie utrzymywane w Stadninie. Pomieszczenia do przechowywania uprzęży i zabytkowych powozów.

Z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie w szkoleniu wzięła udział pani Małgorzata Posturzyńska.

 

Galeria