Uczennica klasy 4 technikum weterynarii Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie Aleksandra Sawczuk  pracująca pod opieką nauczyciela p. Marzeny Tomaszewskiej  brała udział w programie „Lokalny lider ochrony środowiska”. Program organizowany i finansowany był przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie. Trwał od czerwca do października 2019 r. Uczennica realizowała wymagający projekt. Spotkała się z wieloma ludźmi, którzy dzielili się swoją wiedzą i pasją. Aleksandra miała okazję uczestniczyć w konferencji z zakresu ochrony środowiska w Zwierzyńcu oraz spotykać się z przedstawicielami instytucji przyrodniczych, z pracownikami PWSZ w Chełmie, brała udział w konkursach i olimpiadach. Przygotowała wymagany autorski projekt lokalnej ścieżki przyrodniczej. Prowadziła obserwacje fenologiczne wybranych gatunków roślin i zwierząt (m.in. pszczół, jaskółek, gawronów i bocianów). Prowadziła obserwacje warunków atmosferycznych w naszym regionie i sporządziła ich opracowania. Uczestniczyła w charakterze wolontariusza w projektach badawczych prowadzonych przez pracowników naukowych. Badania obejmowały wybrane aspekty ekologii:

1)        Badania nad znaczeniem gatunku w procesie rozsiewania roślin w krajobrazie rolniczym. Gatunkiem tym był gawron Corvus frugilegus - czarny, granatowo połyskujący ptak (długość ciała 44-50 cm). Gatunek jest objęty ochroną. Nasada mocnego, ale smukłego dzioba jest nieopierzona u dorosłych ptaków. Jest jednym z gatunków ściśle związanych z osadami ludzkimi, zarówno w okresie lęgowym, jak i zimowym, gdy w miastach skupiają się na nocleg wielotysięczne stada gawronów. Żywi się bezkręgowcami, ale również pokarmem roślinnym. Dzięki temu ma wpływ na rozsiewanie się roślin, gdyż przemieszcza się z różnymi nasionami roślin po okolicy. W trakcie swojej wędrówki może upuszczać nasiona w różnych miejscach, które mogą mieć korzystne warunki dla rozwoju roślin.

Galeria

2)        Badanie nad składem zespołu ptaków akademickiego lotniska w Depułtyczach Królewskich w kontekście bezpieczeństwa lotu. Miało ono na celu wyodrębnienie składu gatunkowego ptaków danego obszaru oraz określenie jaki wpływ ma to na prowadzoną w tym miejscu działalność człowieka.

Uczennica Aleksandra Sawczuk uczestniczyła w projekcie ochrony przyrody, którego celem była ochrona gniazd, które są miejscem lęgu, a często ulegają barbarzyńskiemu wandalizmowi czy niekompetentnemu przeprowadzaniu prac budowlanych oraz zbadanie liczebności i składu pierwiastkowego gniazd. Jeśli się o to nie zadba, brak miejsc gniazdowania szybko przyniesie skutki w postaci zmniejszenia ich populacji, a to z kolei spowoduje wyraźny wzrost ilości owadów, w tym much i komarów skutecznie uprzykrzających nam życie w okresie letnim.

Projekt obejmował wybrany gatunek chroniony: jaskółka oknówka Delichon urbicum (długość ciała 13-16 cm). Jaskółka oknówka jest nieco mniejsza od dymówki, o bardziej krępej sylwetce z krótszym i mniej rozwidlonym ogonem. Z wierzchu granatowoczarna, od spodu biała. Na kuprze ma białą plamę. Jej pokarmem są drobne, latające owady. Jaskółka wiele godzin spędza w locie unosząc się dość wysoko. Po ziemi chodzi niezgrabnie, głównie po to, by zebrać błoto do budowy gniazda. Skład pierwiastkowy gniazda, jest zależny od składu gleby. Oknówka jako jeden z nielicznych gatunków skolonizowała tereny najbardziej zurbanizowane i gniazduje nawet w miejskich blokowiskach, gdzie przeprowadzono badania. Gniazdo w postaci półkuli przylepionej do ściany ptaki umieszczają na zewnątrz budynków, zwykle przy oknie skąd nazwa. Wysiadują 4-5 białych jaj przez 14-15 dni. Młode opuszczają gniazdo po 22-32 dniach. Jest to ptak wędrowny, który ma przylot w kwietniu, a odlot we wrześniu.

Potrzebne jest zwiększenie świadomości ludzi na temat wpływu zniszczenia gniazda ptaków na funkcjonowanie środowiska, poza tym że jest to niezgodne z prawem polskim.

Gdy trzeba wprowadzić nieuniknioną zmianę miejsca gniazdowania ptaka,  jednym z działań kompensacyjnych, które z powodzeniem się sprawdza w przypadku wspierania ochrony oknówek jest budowa skrzynki lub półki lęgowej w zastępstwie za niszczone gniazda. Jaskółki chętnie się w nich osiedlają i nasze środowisko naturalne nie traci tych pożytecznych, a jednocześnie urokliwych ptaków.

Wykonała budki lęgowe dla ptaków, przygotowała mini ogródek z roślinami miododajnymi dla pszczół. Przygotowała i przekazała ulotki o Programie „Czyste powietrze” seniorom. Zorganizowała grupę młodzieży do lokalnego porządkowania środowiska..

                                                                                 

                                                                               "PSZCZELI ZAKĄTEK"

 

 

 

 

NASZE ZDROWIE -  NASZE CZYSTE POWIETRZE

 

 

Czyste Powietrze to program, którego celem jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza z istniejących już jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz uniknięcie emisji z domów jednorodzinnych nowo budowanych przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności ogrzewania tych budynków.

Realizacja programu zaplanowana jest na lata

2018-2029,

 a podpisywanie umów do 31.12.2027 r.

 

W ramach programu można ubiegać się o dotację lub pożyczkę

z przeznaczeniem na wymianę starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizację budynków jednorodzinnych.

Działania te są korzystne zarówno dla środowiska

 (w tym najbliższego otoczenia),

jak i domowego budżetu.

 

 

 

 

 

 

KONFERENCJA W ZWIERZYNCU ZE STRONY KURATORIUM W LUBLINIE

 

W Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu 3 października 2019 roku odbyła się konferencja naukowa pt. „Obserwuję, badam, chronię… Roztoczańskie ekoinspiracje”. Na wydarzenie zorganizowane przez Kuratorium Oświaty w Lublinie i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie przybyli uczestnicy programu stypendialnego „Lider wiedzy i ochrony środowiska” - uczniowie liceów ogólnokształcących oraz techników z trzydziestu pięciu szkół województwa lubelskiego, nauczyciele współpracujący z uczniami przy realizacji określonych w programie zadań, dyrektorzy szkół i zaproszeni goście.

Naszą szkołę reprezentowała Aleksandra Sawczuk z opiekunką panią Marzeną Tomaszewską oraz wicedyrektorem Wojciechem Dyczko.

Konferencja naukowa popularyzująca wiedzę na temat ochrony środowiska oraz zagadnienia dotyczące walorów przyrodniczych Roztoczańskiego Parku Narodowego zainaugurowana została wystąpieniami: Lubelskiego Kuratora Oświaty – Teresy Misiuk, Posła na Sejm RP – Tomasza Zielińskiego oraz Burmistrza Zwierzyńca – Urszuli Kolman. Z programem oraz ideą konferencji „Obserwuję, badam, chronię… Roztoczańskie ekoinspiracje” zapoznali zebranych prowadzący – Monika Żur - Dyrektor Delegatury w Zamościu Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz dr hab. Grzegorz Grzywaczewski – Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

W programie konferencji znalazł się wykład dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego – mgr. inż. Andrzeja Tittenbruna pt. „Co człowiek zrobił z lasem?” oraz wystąpienie dr hab. Małgorzaty Wójcik - zastępcy dyrektora Instytutu Biologii i Biochemii UMCS w Lublinie pt. „Inteligencja roślin - żart czy rzeczywistość?”. Podczas spotkania wysłuchać można było prelekcji dra hab. Grzegorza Grzywaczewskiego – zastępcy Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, który opowiadał o założeniach programu pt. „Lider wiedzy i ochrony środowiska”. Swoje spostrzeżenia na temat realizacji zadań tego programu przedstawił również jeden z jego uczestników – uczeń Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu – Mateusz Balicki.

 Na zakończenie konferencji „Obserwuję, badam, chronię… Roztoczańskie ekoinspiracje” uczestnicy otrzymali certyfikaty, a następnie zwiedzili wystawę stałą w Ośrodku Edukacyjno – Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego.