Dnia  10. 11. 2022 roku odbyła się uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości.   Akademia miała przypomnieć najważniejsze wydarzenia historyczne, ale również wzbudzić w nas refleksje. Podczas tej uroczystości została przypomniana historia niewoli naszej ojczyzny, począwszy od dnia, kiedy Polska przestała istnieć na mapie Europy, aż po dzień odzyskania niepodległości.

W uroczystym apelu, który rozpoczął się od wprowadzenia pocztu sztandarowego i odśpiewania hymnu narodowego, wzięli udział uczniowie naszej szkoły, nauczyciele, pracownicy i zaproszeni goście.

Okolicznościowy referat przedstawiły uczennice klasy II LT. Następnie głos zabrali: pan Dariusz Kostecki- Wizytator Delegatury w Chełmie Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz pani Ewa Stamirowska- Krzaczek- Dyrektor Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka i Rolnictwa PWSZ w Chełmie. W swoich wystąpieniach nawiązali do zasług Marszałka Józefa Piłsudskiego i sytuacji po odzyskaniu Niepodległości.

Delegacje szkoły oraz goście złożyli wieńce i kwiaty pod pamiątkową tablicą, poświęconą patronowi naszej szkoły i twórcy Niepodległości Polski Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu.

W dalszej części uroczystości uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny z udziałem Zespołu Pieśni i Tańca „Okszowiacy” pod opieką: pani Katarzyny Piotrowskiej,  pani Katarzyny Zaborowskiej.

 

GALERIA