Dnia 1 września na inauguracji nowego roku szkolnego 2021/2022 zgromadzili się uczniowie, grono pedagogiczne oraz rodzice.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Kościele pw. Św. Maksymiliana M. Kolbego w Okszowie.
Przybyłych na uroczystość w sali gimnastycznej serdecznie powitał pan dyrektor Bogusław Marczuk, po czym wygłosił okolicznościowe przemówienie.

Wszystkim uczniom życzył aby nowy rok szkolny był pełen sukcesów, ciekawych wyzwań edukacyjnych i rozwijających doświadczeń.  
Na zakończenie przedstawił nowych nauczycieli naszej szkoły.

Podczas uroczystości pożegnaliśmy wieloletniego nauczyciela naszej szkoły, panią Czesławę Tkaczenko, która zakończyła pracę w naszej szkole i przeszła na emeryturę.  Pan dyrektor serdecznie podziękował jej za dotychczasową pracę, życząc jednocześnie, aby czas emerytury dał jej dużo odpoczynku, satysfakcji oraz wspaniałych ludzi wokoło.

Po zakończeniu uroczystości, nastąpiły pierwsze powakacyjne spotkania z wychowawcami.

Galeria