Wyniki I Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego Szkół Rolniczych

„Józef Piłsudski – człowiek czynu i legendy”

pod patronatem

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Grzegorza Pudy

 

Konkurs organizowany był przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie. Komisja konkursowa dokonała oceny 16 prac zgłoszonych do konkursu z 16 szkół rolniczych i wyłoniła:

I miejsce  -  Zofia Warzecha i Karolina Wszołek z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej

II miejsce - Jakub Niedopytalski i Patryk Steckiewicz z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu

III miejsce – Inez Perz i Bartłomiej Sym z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bobowicku

 

Wyróżnienia otrzymują:

- Agata Wójcik i Jakub Szelągowski z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie

- Justyna Bądaruk i Paweł Zając z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie

- Weronika Brzoska i Agata Śmiałek z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, a autorom i opiekunom nagrodzonych prac gratulujemy.

Zwycięzcom konkursu nagrody zostaną przesłane pocztą do 25 czerwca 2021 r.