Identyfikator postępowania na miniportal.uzp.gov.pl ff7c4542-90b1-4878-b865-0e101760a0a7

Identyfikator postępowania na https://ezamowienia.gov.pl: ocds-148610-ebd30c04-50ab-11ed-9171-f6b7c7d59353

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz


2. SWZ - pobierz


3. Zał. nr 1 do SWZ - OPZ - pobierz


4. Zał. nr 2 do SWZ - wzór umowy - pobierz


5. Zał. nr 3 do SWZ - niepodleganie wykluczeniu - pobierz


6. Zał. nr 4 do SWZ - formularz ofertowy - pobierz


7. Zał. nr 5 do SWZ - klauzula dot. przetwarzania danych - pobierz


8. Zał. nr 6 do SWZ - oświadcz. dot. grupy kapitałowej - pobierz

9. Zał. nr 7 Wykaz usług - pobierz

10. Zał. nr 8 Oświadcz. o niepodl. wyklucz. na podst. art. 7 ust. 1 u.p.a.u. - pobierz

 

Modyfikacja SWZ - pobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz

 

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - pobierz

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

Informacja o unieważnieniu - pobierz