Stroną prowadzonego postępowania jest miniportal.uzp.gov.pl

Identyfikator postępowania na miniportal.uzp.gov.pl: 803aec00-4036-4bad-9909-bdec6b8a69f2

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz


2. SWZ - pobierz


3. Zał. nr 1 do SWZ - OPZ - pobierz

   - PRZEDMIAR - pobierz

    - STWiORB - pobierz

4. Zał. nr 2 do SWZ - wzór umowy - pobierz


5. Zał. nr 3 do SWZ - niepodleganie wykluczeniu - pobierz


6. Zał. nr 4 do SWZ - formularz ofertowy - pobierz


7. Zał. nr 5 do SWZ - klauzula dot. przetwarzania danych - pobierz


8. Zał. nr 6 do SWZ - oświadcz. dot. grupy kapitałowej - pobierz

9. Zał. nr 7 Wykaz robót - pobierz

10. Zał. nr 8 Oświadcz. o niepodl. wyklucz. na podst. art. 7 ust. 1 u.p.a.u. - pobierz

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz

Modyfikacja SIWZ - pobierz

 

Odpowiedź na pytanie dot. fotografii przedmiotu zamówienia - pobierz

Zdjęcia przedmiotu postępowania - pobierz

 

Informacja o kwocie - pobierz

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz