W dniu 16 listopada 2023 r. w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Stypendystom Ministra Edukacji i Nauki. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz centralnych, samorządowych, uczelni wyższych, dyrektorzy szkół z terenu województwa lubelskiego oraz nauczyciele i rodzice stypendystów.        
224 stypendystów Prezesa Rady Ministrów i 22 stypendystów Ministra Edukacji i Nauki odebrało pamiątkowe dyplomy, potwierdzające przyznane stypendium. Wśród uhonorowanych znalazł się uczeń naszej szkoły Klaudiusz Peterewicz z kl. 4 Technikum Weterynarii.

Klaudiusz w poprzednim roku szkolnym uzyskał najwyższą średnią w szkolę oraz wzorowe zachowanie. Uczeń wykazał duże zaangażowanie w uroczystościach szkolnych i reprezentował szkołę w wielu konkursach. Klaudiusz uczestniczył w uroczystości pod opieką wychowawcy klasy Magdaleny Szmit. Dyplomy najzdolniejszym uczniom z terenu województwa lubelskiego wręczyli wojewoda lubelski Pan Lech Sprawka, członek Zarządu Województwa Lubelskiego Pan Bartłomiej Bałaban i lubelski kurator oświaty Pani Teresa Misiuk.

Uroczystość rozpoczęła się wykonaniem Mazurka Dąbrowskiego przez uczennicę Liceum Ogólnokształcącego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem, natomiast część artystyczną uświetnił występ uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Łukowie pod opieką Pani Agnieszki Kopeć.

 

 

GALERIA