Kacper Matyjewicz absolwent klasy IV technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki w XLIV finale centralnym Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku mechanizacja rolnictwa, który odbył się 28 maja na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy zajął VI miejsce uzyskując po raz kolejny tytuł laureata.

Otrzymał także stypendium z Banku BNP Paribas oraz kolejny indeks na wszystkie rolnicze uczelnie w kraju. Ucznia do olimpiady przygotowywał Mateusz Zarzycki.


Gratulujemy!!!