Drukuj

REGULAMIN II Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego Szkół Rolniczych 

„Józef Piłsudski – człowiek czynu i legendy” pod patronatem  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 1. Organizator konkursu:
 2. Organizatorem I Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego Szkół Rolniczych „Józef Piłsudski – człowiek czynu i legendy” jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie.
 3. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.
 4. Informacje dotyczące konkursu można uzyskać:

- w siedzibie szkoły: ul. Szkolna 2, 22-105 Okszów, tel. 82 569 07 22

- za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- ze strony internetowej organizatora: zsckr.okszow.edu.pl

 

 1. Adresaci konkursu:
 2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

 1. Celem konkursu jest:

 

 1. Warunki uczestnictwa w konkursie:
 2. Udział w konkursie jest dobrowolny.
 3. Do konkursu przystępuje maksymalnie 2 uczniów reprezentujących daną szkołę wyłonionych w eliminacjach szkolnych.
 4. Eliminacje szkolne przeprowadzają szkoły we własnym zakresie.
 5. Każdy z uczestników rozwiązuje test on-line na platformie MS Teams 17 maja 2022 roku.
 6. Konkurs tegoroczny ma formę testu, którego tematyka obejmuje zagadnienia:
 1. Każdy uczestnik ma obowiązek przesłać zeskanowany, wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik do regulaminu (w przypadku uczestników niepełnoletnich na formularzu podpis składa także rodzic lub opiekun prawny uczestnika). Jest to równoznaczne z oświadczeniem o wyrażeniu zgody przez uczestnika Konkursu na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu.

 

 1. Zgłaszanie uczestników:
 2. Dane uczniów zakwalifikowanych do Konkursu należy przesłać do organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 22 kwietnia 2022r. z podaniem imienia i nazwiska ucznia, nazwy szkoły oraz imienia i nazwiska nauczyciela opiekuna.
 3. Za datę zgłoszenia uważa się datę przesłania zeskanowanych formularzy zgłoszeniowych na podany adres mailowy.
 4. Dane należy wysłać na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. W informacji zwrotnej zostanie przesłany login i hasło dla uczestników konkursu.

 

 1. Ocena prac i rozstrzygnięcie Konkursu
 2. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora.
 3. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
 4. Werdykt komisji jest ostateczny.
 5. Laureaci konkursu otrzymają nagrody, wyróżnienia oraz dyplomy.
 6. Nagrody będą do odebrania w ZSCKR w Okszowie lub będą przesłane pocztą do szkoły macierzystej.
 7. Ogłoszenie wyników nastąpi 27 maja 2022r. na stronie internetowej ZSCKR w Okszowie.

 

 1. Zgłoszenie uczniów do konkursu wraz z wypełnionym formularzem jest równoznaczne z przyjęciem postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wpisane w formularzu zgłoszeniowym.
 3. Organizator w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian do regulaminu (o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa), a także prawo do unieważnienia Konkursu i do niewyłonienia laureatów.

 

Test piszą wszyscy uczniowie, w oparciu o następującą literaturę:Regulamin -  Pobierz Kategoria: Konkursy
Odsłony: 92