Ogłoszenie

 

Dofinansowanie zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

 


 Komunikat w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów

w Zespole Szkół Centrum kształcenia Rolniczego w Okszowie

 

Szanowni Państwo,


w związku z utrzymującym się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii niezbędne jest podejmowanie działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie wprowadził w okresie od 6 listopada do 29 listopada 2020 r. ograniczenia w funkcjonowaniu Szkoły, polegające m.in. na zaprzestaniu bezpośredniej obsługi interesantów.

Kontakt z ZSCKR w Okszowie odbywa się przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

Do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery ogólne do Szkoły:

ZSCKR w Okszowie

adres: ul. Szkolna 2, 22-105 Okszów

adres e-mail: zsckr@okszow.edu.pl
tel.: 82 569 07 22

Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych komórek organizacyjnych szkoły będzie możliwy:

 • jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
 • wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

Klienci w trakcie wizyty w szkole są zobowiązani do:

 • zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego
 • dezynfekcji rąk po wejściu do budynku szkoły, w którym dostępny jest automatyczny dozownik z płynem do dezynfekcji;
 • zachowania odległości co najmniej 1,5 m od innych osób przed i w budynku szkoły.

 

Szkoła prowadzi także nabór elektroniczny - https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat/app

 

Podanie o przyjęcie do Branżowej Szkoły I stopnia - pobierz

Podanie o przyjęcie do Branżowej Szkoły II stopnia - pobierz

Podanie o przyjęcie do internatu - pobierz

Podanie o przyjęcie do Technikum - pobierz

Dofinansowanie zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

 


 

Microsoft Teams - instrukcja dla ucznia i rodziców - pobierz

 

 


Spotkania z rodzicami uczniów

 

Środa 2 IX 2020r.

godz. 1515

- klasy pierwsze: 1 BT; 1 PTL; 1 BB – sala gimnastyczna

        godz. 1530

- klasy: 2 PTL, 2 P4L, 2 BT – w salach lekcyjnych z wychowawcami

 

Czwartek 3 IX 2020r.

                 godz. 1515

        - pozostałe klasy (2 B4, 2 BB, 3 BT, 3 PT, 3 BB, 4 BTP) w salach lekcyjnych z wychowawcami.

 


Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zachorowania na COVID-19 - pobierz

 


ProteGO Safe list MEN i GIS - pobierz

 


Procedury regulujące funkcjonowanie szkoły w czasie pandemii COVID-19  - pobierz

 


Źródło: https://dokumenty.men.gov.pl/Ksztalcenie_na_odleglosc_%E2%80%93_poradnik_dla_szkol.pdf

Drodzy Rodzice!

Dyrektorzy oraz nauczyciele ze szkół i placówek do których uczęszczają Państwa dzieci, dokładają wszelkich starań, aby w różnych formach kontynuować nauczanie na odległość. W obecnej sytuacji Państwa rola – rodziców, którzy wspierają swoje dzieci w uczeniu się w domu – nabiera nowego znaczenia.

Zachęcamy do podjęcia współpracy i komunikowania się ze szkołą w zakresie organizacji zdalnego nauczania, jeżeli to możliwe również do udzielania pomocy nauczycielom i uczniom szkoły.

Przekazujemy kilka wskazówek, które mogą być pomocne w kształceniu na odległość. Narzędzia i aplikacje wykorzystywane do kontynuowania nauki na odległość, mogą także wspierać rozwijanie pasji oraz zainteresowań Państwa dzieci i na stałe stać się ważnym elementem ich kształcenia.

Rodzicu,

 1. W obecnej sytuacji nauka w domu jest koniecznością. Trzeba jednak pamiętać, że ten szczególny czas powinien być przeznaczony nie tylko na naukę, ale także na rozwijanie pasji i zainteresowań dziecka oraz na odpoczynek i wzmacnianie relacji rodzinnych.
 2. Zaplanuj czas dziecka i podziel go na np. cztery grupy:
 3. edukacja – będą to np.: indywidualna praca ucznia z materiałami przekazanymi czy wskazanymi przez nauczyciela i według jego wskazówek, zajęcia prowadzone przez nauczyciela on-line (w czasie rzeczywistym) oraz inne formy nauki ucznia (w tym wykonywanie prac domowych, ćwiczeń, lektura),
 4. sport – w obecnej sytuacji to przede wszystkim wszelkiego rodzaju aktywności ruchowe możliwe do wykonania w warunkach domowych, w tym proste rozgrzewki/rozciągania,
 5. dom – to obowiązki domowe, w których wypełnianie dziecko powinno być zaangażowane (sprzątanie, pomoc przy posiłkach), obowiązki, czasem najbardziej żmudne mogą być atrakcyjne, bo jest to czas spędzony wspólnie z rodziną,
 6. rozrywka – to każda forma zabawy i odpoczynku, która minimalizuje poczucie braku kontaktu z rówieśnikami, okazja do podzielenia się z dziećmi swoimi pasjami, wspólne gry planszowe.
 7. Nauka w domu, w sposób bardziej samodzielny, staje się rzeczywistością. Zachęcaj swoje dziecko do samodzielnej pracy.
 8. Pozostań w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami. Udostępnij im swój numer telefonu, adres mailowy, korzystaj z dziennika elektronicznego, sprawdzaj stronę internetową szkoły.
 9. Zgłaszaj szkole na bieżąco swoje spostrzeżenia i wnioski, w szczególności dotyczące przebiegu uczenia na odległość, np. trudności techniczne, zasoby i możliwości sprzętowe dostępne dla Twojego dziecka.
 10. Pomóż dziecku, szczególnie w przypadku dzieci młodszych, zorganizować warunki do nauki w domu – kącik, pomieszczenie, dostęp do komputera, tablet itd.
 11. Wspólnie z dzieckiem ustalcie godziny nauki, przeplatane odpoczynkiem (zabawa, sport, rozrywka) lub innymi aktywnościami, np. prace w domu na rzecz rodziny.
 12. Zachęcaj dziecko do systematycznego uczenia się. Nagradzaj za pilność, systematyczność i samodzielną naukę.
 13. Pomóż dziecku w pobieraniu materiałów, zrozumieniu poleceń. Motywuj do samodzielnego rozwiązania zadań, doradź, w jaki sposób ma przechowywać pobrane materiały i swoje rozwiązania.
 14. Jeżeli Twoje dziecko zdaje w tym roku egzamin ósmoklasisty, egzamin maturalny lub egzamin zawodowy, zachęć do skorzystania z materiałów publikowanych przez CKE, w tym z próbnych testów.
 15. Zwróć szczególną uwagę dziecka na bezpieczne korzystanie z internetu. Przydatne informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa w sieci znajdziesz w dalszej części poradnika, jak również na stronie https://ose.gov.pl/pakiety-edukacyjne
 16. Nadzoruj działania dziecka w sieci i rozmawiaj z nim o podejmowanych przez nie aktywnościach.
 17. Sprawdź komunikaty publikowane na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Cyfryzacji, dotyczące planowania i realizacji nauki zdalnej:

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna

https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/nauczycielu-poprowadz-lekcje-online

 


Informujemy, że w związku z pandemią koronawirusa planuje się w najbliższym czasie przejście na nauczanie na odległość z wykorzystaniem dziennika elektronicznego, poczty internetowej, komunikatorów i platform edukacyjnych.

Prosimy o zorganizowanie dzieciom właściwych warunków do nauki w domu. Należy także zwracać uwagę na systematyczną pracę dziecka oraz dbałość o bezpieczeństwo w sieci.

wicedyrektor

Wojciech Dyczko