STUDNIÓWKA 2023

studniowka Zabawa studniówkowa zdj.7 Zabawa studniówkowa zdj.8 Zabawa studniówkowa zdj.2
Zabawa studniówkowa zdj.3 Zabawa studniówkowa zdj.4 Uczniowie TŻi UG -TW i grono pedagogiczne Zabawa studniówkowa zdj. 6
Zabawa studniówkowa zdj. 9 Zabawa studniówkowa zdj.1 Polonez zdj.4 Tort studniówkowy
Uczniowie TMRiA i grono pedagogiczne Klasa technikum żywienia i usłu gastronomicznych oraz technikum weterynarii z wychowawcą klasy (Agnieszka Stefańska) i dyrektorem szkoły (Bogusław Marczuk) Polonez zdj. 2 Polonez zdj.1
Polonez zdj.3 Grono pedagogiczne Klasa technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki z wychowawcą klasy (Edyta Szymczuk) i dyrektorem szkoły (Bogusław Marczuk)