Ślubowanie uczniów klas pierwszych

1 2 3 4
5 6 7 8
9