3PTB 3technik żywienia i mechanizacji
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 matematyka MW 239 r_geografia AK 35 poj. rol.-1/2 ZL 10
techn_gast_t-2/2 AB 233
masz.rol.-1/2 SL 23
pl_dz_gastr-2/2 AB 233
geografia AK 35
2 8:50- 9:35 fizyka JG 26 j.rosyjski-1/2 #jr3 133
j.niemiecki-2/2 #jn3 240
j.polski BD 239 z_angielski-1/2 KW 128
pr_org_pr_ga-2/2 AB 233
j.angielski KW 128
3 9:40-10:25 wf-1/2 #ch3 sg2a
wf-2/2 #dz3 sg1b
masz.rol.-1/2 SL 23
tech_gast_pr-2/2 MS 235
j.polski BD 239 poj. rol.-1/2 ZL 26
z_angielski-2/2 KW 128
chemia ST 7
4 10:40-11:25 wf-1/2 #ch3 sg2a
wf-2/2 #dz3 sg1b
ob_n_m_p_r_p-1/2 JT w3
tech_gast_pr-2/2 MS 235
r_biologia ST 7 pod. przeds ES 36 j.polski BD 239
5 11:30-12:15 j.angielski KW 128 ob_n_m_p_r_p-1/2 JT w3
tech_gast_pr-2/2 MS 235
poj. rol.-1/2 ZL 10
informatyka-2/2 SH 132
historia MJ 236  
6 12:20-13:05 biologia ST 7 ob_n_m_p_r_p-1/2 JT w3
tech_gast_pr-2/2 MS 235
j.rosyjski-1/2 #jr3 133
j.niemiecki-2/2 #jn3 240
matematyka MW 34 matematyka MW 34
7 13:10-13:55 historia MJ 239 ob_n_m_p_r_p-1/2 JT w3
tech_gast_pr-2/2 MS 235
zaj. wych. KW 128 informatyka-1/2 SH 132
techn_gast_t-2/2 AB 236
religia AS 27
8 14:00-14:45 religia AS 27 ob_n_m_p_r_p-1/2 JT w3
obsł. kons.-2/2 MS 236
wf-1/2 #ch3 sg2a
wf-2/2 #dz3 sg1b
prz. r. dr.-1/2 RS 240
zasad_żyw-2/2 IJ 239
 
Obowiązuje od: 27 listopada
Drukuj plan
wygenerowano 2023-11-23
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum