Tytuł projektu: "Bliżej rynku pracy"

Projekt „Bliżej rynku pracy" nr umowy RPLU.12.04.00-06-0003/16-00 jest realizowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi/Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 12.4 Kształcenie zawodowe.
Projekt jest realizowany w okresie 01.06.2017 r. – 30.06.2019 r.
Uczestnicy projektu to 120 uczniów klas zawodowych i 12 nauczycieli zawodu lub instruktorów praktycznej nauki zawodu Technikum z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie. Razem: 132 osoby.

Zakres wsparcia:
Zakres wsparcia przygotowany dla uczestników projektu to:
1. W ramach zadania nr 1 "Współpraca z pracodawcami" - Staże zawodowe dla uczniów i nauczycieli zorganizowane we współpracy z pracodawcami
2. W ramach zadania nr 2 "Współpraca ze szkołami wyższymi i aktualizowanie wiedzy
przez nauczycieli zawodu" – organizacja studiów podyplomowych i szkoleń podnoszących kwalifikacje nauczycieli praktycznej nauki zawodu
3. W ramach zadania nr 3 "Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów" – organizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych dla uczniów w celu podniesienia ich wiedzy i umiejętności zawodowych:
- Język angielski zawodowy
- Zastosowanie informatyki i matematyki w agrotronice
- Dietetyka i żywienie człowieka
- Hodowla i anatomia zwierząt
4. W ramach zadania nr 4 ,"Zdobywanie dodatkowych uprawnień przez uczniów" - organizacja dodatkowych kursów zawodowych, w celu podniesienia kwalifikacji uczniów:
- Kurs Spawacz MMA
- Kurs Spawacz MAG
- Kurs Operator koparko-ładowarki
- Kurs inseminacyjny
- Kurs nauki jazdy kat. B
- Kurs barmański
5. W ramach zadania nr 5 "Wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych" – zakup wyposażenia do pracowni szkolnych.

Cel główny projektu: Wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie do 30.06.2019 r., co przyczyni się do wzrostu szans na zatrudnienie uczniów.
Wartość projektu: 619 442,50 zł
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 526 526,12 zł

 

 
Plakat plik PDF>>
Formularz plik PDF>>
Regulamin plik PDF>>
 
 
<<Powrót do strony głównej