III Zjazd Absolwentów
Szkoły Rolniczej w Okszowie
 
Drodzy Absolwenci i Nauczyciele Szkoły Rolniczej w Okszowie!
W 2008 roku mija 85 lat od momentu powstania Szkoły Rolniczej w Okszowie. W 5 lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości po dziesięcioleciach niewoli w podchełmskiej wsi Okszów powstała rolnicza placówka oświatowa, której nadano imię Wielkiego Polaka - Marszałka Józefa Piłsudskiego. To właśnie Marszałek Józef Piłsudski uczestniczył w podniosłej uroczystości nadania szkole Jego Imienia.
Pięć lat temu, jesienią 2003 roku, podczas spotkania koleżeńskiego na Balu Absolwentów i Wychowawców z okazji 80-lecia Szkoły grupa absolwentów postanowiła zorganizować ponowne spotkanie z nauczycielami i wychowawcami w 2008 roku.
Spotkanie to odbyło się dnia 7 czerwca 2008 roku.
Spotkali się absolwenci roczników wszystkich szkół, które istniały bądź nadal istnieją w Okszowie (Państwowego Technikum Rolniczego, Zespołu Szkół Rolniczych, Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego).
Po uroczystej mszy w kościele w Okszowie absolwenci spotkali się na sali gimnastycznej w budynku nowej siedziby szkoły. Pierwsze spotkania i kontakty umilały występy zespołu “Okszowiacy” i kapeli ludowej. W części oficjalnej spotkania gości powitali przedstawiciele komitetu organizacyjnego oraz dyrektor szkoły - Bogusław Marczuk, a także dyrektor Stanisław Tarasiuk, dawni nauczyciele szkoły oraz absolwenci.
W holu korytarza na i piętrze odsłonięto i poświęcono tablicę upamiętniającą III Zjazd - ufundowaną przez absolwentów. Następnie złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową obok wejścia do budynku nowej szkoły, a potem na boisku szkolnych wykonano zdjęcia zbiorowe wszystkich absolwentów, nauczycieli i gości przybyłych na III Zjazd.
Kolejnym etapem spotkania było zwiedzanie budynku dawnej szkoły (od 1990 roku w budynku tym mieści się Szkoła Podstawowa w Okszowie).
Po zakończeniu tych odwiedzin wszyscy uczestnicy III Zjazdu wrócili do nowego buynku szkoły (przy okazji zwiedzając otoczenie szkoły), gdzie czekała na nich uroczysta, wspólna kolacja i Bal Absolwentów.
Z okazji III Zjazdu zostało wydane okolicznościowe wydawnictwo, zawierające teksty wspomnieniowe z różnych okresów szkoły, bogato ilustrowane archiwalnymi zdjęciami.