Dyrekcja Zespołu Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie

 

mgr inż. Bogusław Marczuk
dyrektor

 

mgr Stanisław Buk
zastępca dyrektora 

mgr inż. Michał Krygowski
kierownik praktycznej nauki zawodu


Nauczyciele Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
 im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie - rok szkolny 2017/2018

Lp. Nazwisko i imię Przedmioty nauczania
1. Bartoszuk Agnieszka przedmioty zawodowe
2. Bartylak Andrzej przedmioty zawodowe
3. B±k Witold język niemiecki, informatyka
4. Biały Marian instruktor nauki jazdy
5. Błaszak Małgorzata internat - wychowawca
6. Buk Stanisław zajęcia praktyczne, wiedza o społeczeństwie
7. Cielica Marzena matematyka
8. Dyczko Wojciech przedmioty zawodowe
9. Gaćkowski Andrzej nauka jazdy
10. Gilowska-Danicka Iwona język angielski
11. Grzywaczewska Agnieszka pedagog szkolny
12. Kaczanowska Bożena geografia, historia, wiedza o społeczeństwie
13. Kapu¶ciński Bolesław wychowanie fizyczne
14. Kawiak Adam przedmioty zawodowe
15. Krawczuk Agnieszka wychowanie fizyczne
16. Krupa Andrzej przedmioty zawodowe
17. Krygowski Michał

kierownik praktycznej nauki zawodu, przedmioty zawodowe

18. Kuczyński Janusz fizyka
19. Kufel Anna geografia, internat
20. Latusek Zbigniew

przedmioty zawodowe

21. Lubaszewska Agnieszka matematyka
22. Mamełka Małgorzata przedmioty zawodowe, biblioteka
23. Marczuk Bogusław

dyrektor szkoły, przedmioty zawodowe

24. Mazurek Piotr pedagog szkolny
25. Oleksiejuk Honorata przedmioty zawodowe
26. Oleszczuk Andrzej informatyka
27. Ostrowski Piotr

przedmioty zawodowe

28. P±gowski Tomasz przedmioty zawodowe
29. Piotrowska Katarzyna język polski, wiedza o kulturze
30. Posturzyńska Małgorzata biblioteka, przedmioty zawodowe
31. Słupczyński Leszek

zastępca dyrektora szkoły, przedmioty zawodowe

32. Stefańska Agnieszka biologia, chemia
33. Strelczuk Anna religia
34. Strup Katarzyna język polski, język rosyjski
35. Strup Leszek

przedmioty zawodowe

36. Szmit Magdalena przedmioty zawodowe
37. Szmit Rafał nauka jazdy
38. Szymański Marek przedmioty zawodowe
39. Szymczuk Edyta

przedmioty zawodowe

40. Tkačenko Česlawa język angielski
41. Tomaszewska Marzena matematyka, przedmioty zawodowe
42. Wawryszuk Zofia przedmioty zawodowe
43. Zarzycki Mateusz przedmioty zawodowe

<< Powrót