Warsztaty szkolne przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w  Okszowie służą jako zaplecze dydaktyczne do realizacji zajęć praktycznych przez uczniów technikum, kształcących się z zawodzie technik mechanizacji rolnictwa, słuchaczy szkół dla dorosłych, realizujących zajęcia praktyczne z mechanizacji rolnictwa oraz uczniów zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych.

         
 

   
           

 

  

           
 

 

   
           

 

   
           

<< Powrót