Gospodarstwo szkolne przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w  Okszowie zajmuje  się produkcją roślinną i zwierzęcą. Powierzchnia gospodarstwa wynosi 72 ha, w tym 46 ha gruntów ornych. Główne uprawy to rzepak, pszenica, jęczmień oraz kukurydza na kiszonkę. Produkcja zwierzęca sprowadza się do hodowli bydła mlecznego (23 sztuki) oraz opasowego. Gospodarstwo posiada nowoczesną bazę produkcyjną i stanowi doskonałe zaplecze do kształcenia zawodowego w takich zawodach jak: technik rolnik, technik weterynarii, technik mechanizacji rolnictwa, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych. Na terenie gospodarstwa uczniowie naszej szkoły odbywają zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. Praktyczna nauka zawodu może odbywać się na miejscu i w warunkach rzeczywistych

 

Film - prace polowe

 
         
 

 
         
 

 
         
 

 
         

 

 
         
   
         
   
         
 

<< Powrót